Informació general de la Societat

Información general de la sociedad

Oficina d'atenció a l'accionista

Concepció, 20
08202 - Sabadell
Tel. +34 93 728 34 51
Fax +34 93 715 57 35
e-mail: accionistes@cassa.es

Convocatòria i ordre de la Junta

Visualització del contingut web

Consell d'Administració

Consell d'Administració

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
Juny 2023


PRESIDENT
Enric Blasco Gómez

VICEPRESIDENT PRIMER
Marta Farrés Falgueras
Alcaldessa de Sabadell

VICEPRESIDENT SEGON
Emili Giralt Via

SECRETARI
José María de Paz Arias

CONSELLERS
Narciso Berberana Sáenz
Alejandro Jiménez Marconi
Ana Maresca
Dulcinea Meijide Vidal
Eduard Pallejà Sedó
Jordi Prat Soler

CONSELLERS DE REPRESENTACIÓ MUNICIPAL
Pol Gibert Horcas
Maria del Mar Molina García
Francisco Pérez Morales
Antoni Serra Monte