Ètica i cumpliment

Ética y cumplimiento

Els nostres valors

Codi Ètic
 

A CASSA disposem d'un Codi Ètic que defineix els valors de la nostra organització, constituint una referència en totes les nostres conductes i accions, tant individuals com col·lectives.

Aquests valors ètics han estat sempre una part central de l'estratègia i el desenvolupament de CASSA.

En el context actual es fa més indispensable que mai per a l'empresa, actuar amb responsabilitat i ètica en les seves activitats, de cara a tots els grups de relació.

Consulta el nostre Codi Ètic


Canal Ètic

 

A Aigües Sabadell hem implementat el Canal Ètic per comunicar de manera confidencial i anònima (si així es vol) els actes contraris a la legislació vigent, a les normes internes de la societat o al seu codi ètic.  

Aquest canal ètic compleix tots els requisits que estableix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Tota la informació facilitada serà tractada de manera confidencial.  

Totes les comunicacions s’han de fer contactant amb el compliance officer a través de qualsevol dels mitjans següents:  

  • A través del canal digital mitjançant aquest enllaç:  

Canal Ètic

A través de l’enllaç també es pot demanar una entrevista personal o telefònica.

  • Per correu postal (escriviu CONFIDENCIAL a l’assumpte):  Carrer Concepció, 20 - 08202 Sabadell