Ètica i cumpliment

Ética y cumplimiento

Els nostres valors

Codi Ètic
 

A CASSA disposem d'un Codi Ètic que defineix els valors de la nostra organització, constituint una referència en totes les nostres conductes i accions, tant individuals com col·lectives.

Aquests valors ètics han estat sempre una part central de l'estratègia i el desenvolupament de CASSA.

En el context actual es fa més indispensable que mai per a l'empresa, actuar amb responsabilitat i ètica en les seves activitats, de cara a tots els grups de relació.

Consulta el nostre Codi Ètic