Tarifes

Publicador de continguts

La factura de l'aigua

 

Les tarifes vigents s'apliquen un cop han estat aprovades pel Ple de l'Ajuntament. La factura de l'aigua inlcou 3 grans  conceptes:

El consum d'aigua

És l'import coresponent al teu consum d'aigua. S'aplica per trams per incentivar els consums més eficients i responsables.  

La quota de servei

Garanteix la disponibilitat immediata i permanent del recurs.

El cànon de l'aigua

És el tribut que es recapta per compte de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per contribuir als costos del cicle de l'aigua: sanejament, prevenció de la contaminació, recuperació d'aqüífers, planificació hidrològica... Per a més informació sobre aquest tribut, pots consultar la pàgina web de l'ACA.

A més, la factura de l'aigua també recull l'impost de l'IVA. En aquest sentit, has de saber que més del 60% de la factura de l'aigua correspon a impostos, tributs i càrrecs de l'administració:

Distribució de la factura de l'aigua