Sistemes de gestió i certificats

Política de gestión integrada Ejemplo

Treballem per garantir la sostenibilitat ambiental, social i econòmica

 

Al Grup CASSA som conscients que la nostra activitat està directament relacionada amb la qualitat de vida de les persones. Per tant, en cadascuna de les nostres decisions intentem aplicar els següents principis: l'excel·lència, el diàleg, el desenvolupament local, la innovació i el desenvolupament sostenible.

Per aconseguir aquest objectiu, el Grup CASSA disposa d'una Política de Gestió Integrada i també d'una altra de Desenvolupament sostenible.

Comptem amb certificacions alineades amb els nostres esforços per donar un servei de qualitat i proveir d'un ambient de treball òptim i segur per als nostres empleats:

ISO 9001 Qualitat (Aigües Sabadell i CASSA)
ISO 14001 Medi Ambient (Aigües Sabadell i CASSA)
ISO 45001 Seguretat i Salut Laboral (Aigües Sabadell i CASSA)
ISO 50001 Gestió energètica (Aigües Sabadell)
ISO 22000 Innocuïtat alimentària (Aigües Sabadell)
ISO 22301 Continuïtat de negoci (Aigües Sabadell)
 

Publicador de continguts