Els nostres compromisos en desenvolupament sostenible

Compromisos en Desarrollo Sostenible Ejemplo

Compromesos amb els ODS

No és una política de gestos; és la nostra actitud

 

A CASSA estem plenament decidits a contribuir en clau local als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i, per això, fa anys que integrem el desenvolupament sostenible en el nostre dia a dia. I ho fem des d’una vessant integral: sostenibilitat mediambiental, social i econòmica.

El diàleg amb els nostres grups de relació és la base de la nostra acció. Any rere any potenciem la conversa i l’escolta activa i, sobretot, l’anàlisi de la materialitat, és a dir, els aspectes que els nostres grups de relació consideren prioritaris. I és aquí on focalitzem els nostres esforços, amb l’objectiu de donar resposta a les inquietuds detectades i millorar la nostra activitat.

La nostra inspiració

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) ens inspiren.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

El nostre full de ruta

La nostra acció estratègica es basa en 9 copromisos i 3 eixos corporatius.

El nostre full de ruta

La nostra acció

L’Organització de Nacions Unides (ONU) va aprovar l’any 2015 l’anomenada Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, que detalla 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per a l’any 2030 centrats, a grans trets, en l’eliminació de la pobresa, la lluita contra el canvi climàtic, l’educació, la igualtat entre homes i dones, la protecció del medi ambient i el disseny i millora de les nostres ciutats.

El Grup CASSA ha integrat el Desenvolupament Sostenible en la seva estratègia i acció diària i s’ha compromès a contribuir al compliment dels ODS. Per fer efectiva la contribució, la companyia d’aigües ha dissenyat un pla estratègic a mig termini, que inclou uns objectius anuals específics.

Per altra banda, el Grup CASSA orienta la seva activitat en 3 grans eixos: planeta i aigua; persones i comunitat local. D’aquests eixos pengen els 9 compromisos que defineixen la seva política de desenvolupament sostenible.

Els nostres compromisos corporatius són:

Planeta i gestió de l'aigua

1. RESPECTE PEL MEDI AMBIENT

Els aspectes mediambientals tenen, en tot moment, prioritat en la gestió de les activitats del Grup CASSA. Fomentem el respecte per l’aigua i el medi ambient, gestionant els recursos hídrics de forma adequada a la seva demanda i al seu ús.

2. QUALITAT I EXCEL·LÈNCIA

El compromís amb la qualitat, la garantia de subministrament i la gestió eficient és un dels nostres principals objectius. Apostem per una política integrada de qualitat, medi ambient i seguretat i salut que cerqui la millora contínua.

3. INNOVACIÓ SOSTENIBLE

Treballem per fomentar la innovació i per implantar la darrera tecnologia en les instal·lacions i processos que gestionem, basant-nos en els principis de l’economia circular i la sostenibilitat social, econòmica i ambiental.

Persones

4. DESENVOLUPAMENT EQUIP HUMÀ

La formació, la salut, el creixement, el desenvolupament del talent, la igualtat i la diversitat de l’equip és una prioritat. Afavorim el desenvolupament professional de tots els col·laboradors i totes les col·laboradores i promovem un entorn de treball saludable i segur.

5. ORIENTACIÓ AL CLIENT/A

Dirigim els nostres esforços per aconseguir la màxima satisfacció dels nostres clients/es, tot oferint solucions adaptades a les seves necessitats i expectatives. Fomentem la transparència i la proximitat amb els clients/es.

6. DIÀLEG I COMUNICACIÓ

Promovem el diàleg amb tots els nostres grups de relació, fomentant la proximitat i l’intercanvi d’opinions. Incorporem les seves expectatives en la nostra gestió corporativa. Difonem la nostra feina als municipis on som presents.

Comunitat local

7. ÈTICA I TRANSPARÈNCIA

L’aplicació de l’ètica i la transparència en els nostres processos i en la informació és cun dels nostres principis destacats. Creiem en la transparència com a instrument necessari per garantir una gestió ètica. Posem a l’abast del ciutadà totes aquelles informacions que són del seu interès.

8. IMPLICACIÓ SOCIAL

Estem atents a les necessitats socials de la comunitat, adaptant el servei a les noves realitats i apostant per l’educació, el voluntariat i la cultura com a eixos vertebradors de la societat. Garantim l’accés a l’aigua de les persones vulnerables. Treballem per oferir-los bonificacions i implantar mesures socials.

9. ENFORTIM LA CADENA DE PROVEÏDORS

Fem extensius els nostres valors a la nostra cadena de proveïdors, mitjançant la selecció i el diàleg amb els mateixos.

 

Publicador de continguts